Onepartnergroup fortsatta sponsorer.

ONEPARTNERGROUPs skylt sitter kvar på bana 9 och platsen på scorekortet är kvar. Tack för ni fortsätter sponsra Nässjö Bgk och en levande stadspark.